Amino alliance over ons

De zoektocht naar een betere gezondheid

Diederik van Nederveen is de oprichter van Amino Alliance® waarmee hij, samen met zijn oom Em. Prof. Dr. Arne van der Gen in de Organische Chemie, al in 2005 een onderzoek startte naar de enorme gunstige gevolgen van L-arginine.

Samen hebben zij naar veel gegevens gekeken en beseften al snel dat ze hun eigen formule moesten maken om L-arginine het volledige potentieel in het menselijk lichaam te laten uitdrukken.

Om deze specifieke reden zijn alle ingrediënten van Amino Alliance® bewust gekozen en getest . Het doel was om het zo puur en effectief mogelijk te maken door alle stoffen te elimineren die niet de meest effectieve omzetting van L-arginine in stikstofmonoxide dienen.

Amino Alliance® is precies zoals we het voor ogen hadden en we nodigen je uit om ons te laten weten op welke manieren het product jouw leven heeft veranderd. Als je niet in alle opzichten tevreden bent, ontvang je een volledige terugbetaling.

Arne en Diederik
Arne met Diederik

Studies

Dankzij het wetenschappelijk onderzoek naar de werking en toepassing van L-arginine, wonnen drie chemici een gedeelde Nobel Prijs. Zij inspireerden Diederik en zijn oom Em. Prof. Dr. Arne van der Gen tot het maken van Amino Alliance®. Zij namen daarvoor ook voorbeeld aan de Isodori studie, die wetenschappelijk bewees welke combinatie van aminozuren de gezondheid van de mens ten goede komt.

Nobel prijs

De Nobelvergadering van het Karolinska-instituut in het Zweedse Stockholm, heeft de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 1998 toegekend aan Robert F. Furchgot, Louis J. Ignarro en Ferid Murad. Zij ontdekten stikstofmonoxide als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem.

furch gott

Robert F. Furchgot

Geboren in 1916
Afdeling Farmacologie,
SUNY Health Science Center New York

ignarro

Louis J Ignarro

Geboren in 1941
Afdeling Moleculaire en Medische Farmacologie UCLA School of Medicine Los Angeles

murad

Ferid Murad

Geboren in 1936
Afdeling Integratieve Biologie Farmacologie en Fysiologie Universiteit van Texas Medical School, Houston

Een nieuw principe

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat signalen in het organisme doorgeeft. Signaaloverdracht zorgt ervoor dat een gas door een cel wordt geproduceerd, die door membranen dringt en de functie van een andere cel regelt. Dit vormt een geheel nieuw principe voor signalering in de biologische systemen. De ontdekkers van NO als signaalmolecuul, ontvingen in 1998 hier een Nobelprijs voor. De formule van Amino Alliance® is ontworpen om de wetenschappelijk bewezen functies van L-arginine te versterken.

We hebben alleen ingrediënten gebruikt waarvan is aangetoond dat ze deze bevindingen ondersteunen. Er worden geen kleurstoffen, enkelvoudige suikers, vulstoffen, smaakstoffen of andere toevoegingen gebruikt. Ons doel is om indrukwekkende resultaten te bereiken in tegenstelling tot het creëren van een lange lijst van zinloze ingrediënten op een etiket. Dit brengt namelijk alleen maar afleiding van het oorspronkelijke doel, namelijk een correct getimede omzetting van L-arginine in stikstofmonoxide.

AA inzet
Afbeelding